Վիշապ (հուշարձան)

Վիշապ (հուշարձան)
Վիշապ, վիշապներ, վիշապաքարեր - մեգալիթյան հուշարձան, քարակոթող, մեկ կտոր քարից, ներհատուկ է լոկ Հայկական լեռնաշխարհին։ Հայտնի են «Վիշապաքար» անունով։ Խորհրդանշել են տարերքի անսանձ ուժը, բնության զարթոնքը, պտղաբերություն, առատություն։ Վիշապների մոտ 150 օրինակ է հայտնի այսօր, որոնցից 90-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Վիշապաքարերն ունեն 150-550 սմ բարձրություն, պատրաստված են բազալտից և ըստ ձևի ու պատկերագրության բաժանվում են երեք տիպի` ցլակերպ (քա...

Նորատուսի գերեզմանատուն

Նորատուսի գերեզմանատուն
  Նորատուսը բրոնզի և երկաթի դարերով թվագրվող հուշարձաններով հնագույն բնակավայր է: Կա տեսակետ, որ սա Գեղամ Նահապետի կառուցած Գեղարքունիքի բերդ-ավանն է եղել, որը նա կոչել է «Նորատունս»` նոր տներ։ Բնակավայրը տարբեր ժամանակներում եղել է վարչական կենտրոն, իշխանական տան նստավայր և այլն: Ավանդազրույցներից մեկը պատմում է, որ օսմանյան թուրքերը ներխուժում են Գեղարքունիք, իսկ Գեղամ իշխանը, ով շատ քիչ զինվորներ է ունենում, իր մարդկանց հրամայո...

Ջիլի քարայր-կացարանների համալիր

Ջիլի քարայր-կացարանների համալիր
Ջիլ գյուղից 1,5 կմ հարավ- արևմուտք, Ծովագյուղ-Ջիլ ավտոճանապարհից ձախ, նրա անմիջական հարևանությամբ գտնվում են Ջիլի կրաքարային ծագում ունեցող քարանձավները: Անձավները մատչելի են միայն ավտոճանապարհից ոտքով բարձունք հաղթահարելով և երկաթգիծը անցնելու և հատելու դեպքում: Ջիլի անձավներն արհեստական հատած քարայրներ են՝ փորված կրաքարի զանգվածի մեջ, որոնք հավանաբար կառուցվել են միջնադարում սեջուկների և մոնղոլների տիրապետության ժամանակահատվածում: Ջիլի քարանձավներից չափե...