ՀՀ Նախագահ http://www.president.am

ՀՀ Կառավարություն http://www.gov.am

ՀՀ Ազգային Ժողով http://www.parliament.am

Նախարարություններ

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն http://www.mnp.am

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն http://www.mss.am

ՀՀ Առողջապահության նախարարություն http://www.moh.am

ՀՀ Արդարադատության նախարարություն http://www.justice.am

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն http://www.mes.am

ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն www.mfa.am/hy/

ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն http://www.minagro.am

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն http://www.mineconomy.am

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն http://www.mineconomy.am

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն http://www.edu.am

ՀՀ Մշակույթի նախարարություն http://www.mincult.am

ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն http://www.mil.am

ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն http://www.msy.am

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն  http://www.mindiaspora.am

ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարություն www.mindiaspora.amhttp://www.mindiaspora.am

ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարություն http://www.mtc.am

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն http://www.mud.am

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն http://www.minfin.am

Այլ հղումներ

ՀՀ Գլխավոր դատախազություն  http://www.genproc.am

ՀՀ Սահմանադրական Դատարան http://www.concourt.am

Հայաստանի Հանրապետության Մարդու Իրավունքների Պաշտպան http://www.Ombuds.am

ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ http://www.csc.am

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն http://www.armstat.am

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա http://www.sci.am

Երևանի Պետական Համալսարան http://www.ysu.am

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ http://www.himnadram.org

Թողնել պատասխան