<<ՍԵՎԱՆ>> ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ>> ՊՈԱԿ-ի ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ղեկավար` Էմմա Քոչարյան
Հեռ.` 0261-2-02-83
Էլ. փոստ` visitor.center@sevanpark.am

<<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի այցելուների կենտրոնը ապահովում է ՊՈԱԿ-ի թանգարանի ցուցանմուշների պահպանությունը, իրականացնում է էկոլոգիական կրթության, դաստիարակության և իրազեկման աշխատանքներ հարակից համայնքների բնակչության, դպրոցահասակ երեխաների և երիտասարդ սերնդի ներկայցուցիչների շրջանում:

Թողնել պատասխան