2019թ. մարտի 20 -ին <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ -ի գիտական հետազոտությունների խմբի կողմից իրականացվել է Դրախտիկ գետի տարբեր հատվածների ջրերում մանրէաբանական ուսումնասիրություններ: