Մոնիթորինգի և կադաստրի վարման բաժին

<<ՍԵՎԱՆ>> ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ>> ՊՈԱԿ-ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ Պետ- Արայիկ Հունանյան Հեռ.- 0261-2-44-29 Էլ. փոստ- arayik.hunanyan2@env.am Կազմակերպության կողմից իրականացվող, մոնիթորինգը և կադաստրի վարումն ուղղված են պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի ուսումնասիրմանը, բնական երևույթների և էկոլոգիական իրավիճակի կանխատեսմանն ու գնահատմանը, բուսական և կենդանական աշխարհի գենոֆոնդի պահպանմանը, ինչպես նաև բնական պաշարների արդյունավետ ...